Tento inzerát už nie je platný nakoľko u neho už vypršala 365 denná platnosť. Zkuste prehliadnúť aktuálne inzeráty u tohto inzerenta viď "inzercia užívateľa" alebo nájsť podobný v našom bazáre 1bazar.sk.
Cena:  55 000 €
Polyfunkčný objekt na predaj – Zvolen - Záhonok. Objekt – bývalá výmenníková stanica. Konštrukčne sa jedná o objekt s obdĺžnikovým pôdorysom cca. /22x12/ a výškou 7 m, prízemný a nepodpivničený. Základy objektu sú pásové osadené do nezámrznej hĺbky. Nosné steny sú murované z pórobetónových tvárnic. Strecha objektu je tvorená za škrupinových ŽB panelov uložených na stojatých ŽB predpätých väzníkoch. Krytina je asfaltová v spáde k okapovým žľabom, ktoré sú odvedené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Objekt je napojený na všetky IS okrem plynu. Zastavaná plocha objektu je 272 m2. Objekt je možné prestavať aj na objekt slúžiaci pre: - výchovu a vzdelávanie /napr. výukové stredisko, umelecká škola a pod./ - kultúru /napr. výstavný priestor, divadelný priestor, multifunkčná spoločenská sála a pod./ - cirkevné účely /napr. kostol, náboženské centrum a pod./ - zdravotníctvo a sociálnu pomoc /napr. zdravotné stredisko, zdravotnícka poradňa, ambulancie lekárov, lekáreň, komunitné centrum pre rôzne skupiny obyvateľov-matky s deťmi, seniori a pod./ - spoje /napr. internetové centrum, požičovňa a pod./ - menšie prevádzky obchodu a služieb /napr. večierka, kaderníctvo, práčovňa, čistiareň odevov a pod./ - menšie prevádzky verejného stravovania a služieb /kaviareň,cukráreň, menšia reštaurácia a pod./ - dočasné ubytovanie /napr. nájomné byty/ - telesnú výchovu /napr. fitnes centrum, wellness centrum, posilňovňa, masážny salón a pod./ správu a riadenie /napr. bytové družstvo, centrum SVB a pod./ Cena objektu s pozemkom je 55.000 Eur, nehnuteľnosť je bez ťarchy Team realmarket
Vložené: 15.05.2018 zobrazené: 1 x
Mapa inzerátu:
Miesto